Türkmenler-Yörükler

Yörük kelimesi Kaşgârlı Mahmud’un Divanü Lûgat-it Türk’ünde; adım atmak, ilerlemek, yürümek anlamına gelmektedir. Konar-göçer gruplar için bazen “Yörük,” bazen de “Türkmen”in kullanılması, kavramlar arasında bir farkın olmadığını gösterir.

Yörük olmanın en önemli özelliği, mevsimlere göre doğal hayattan mümkün olan en fazla şekilde yararlanmak ve hayvancılığa dayalı ekonomik faaliyetlerini verimli şekilde sürdürmektir. Yaylak-kışlak hayat tarzından vazgeçemeyen Yörük grupları, bahar mevsiminin ilk aylarında hayvanlarını dağların eteklerinde otlatmaya başlar ve havanın ısınmasıyla da yavaş yavaş yaylalarına çıkarlar. Günümüzde Bursa’nın dağ ilçelerinde yaşayan ve “Dağlı” olmak ile övünen insanlarımız bu kadim kültürün temsilcileridir.