Ege Kolonileri

Ege Kolonileri

Günümüzden 2.800 yıl önce Yunan kökenli topluluklar, Batı Anadolu kıyılarında kurdukları kolonilerle büyük bir uygarlık yaratmaya başlamışlardı. Bergama, Foça, Simirna (İzmir), Efes, Milet, Halikarnasos (Bodrum) gibi liman kentleri heykellerle süslenmiş; stadyum, tiyatro, kütüphane gibi önemli yapılar inşa edilmişti. Akdeniz ticaretini yürüten ve zamanla Lidyalıların kurduğu Kral Yolu sayesinde doğu ticaretine de başlayan bu şehirler, artan taleplerle Güney Marmara’ya yöneldi. Bu doğrultuda MÖ. 750’den itibaren Miletliler tarafından Kios (Gemlik), Kyzikos (Erdek-Belkis), Miletepolis (Mustafakemalpaşa) ve Abidos (Nara-Çanakkale); Kolofonlular tarafından da Myrleia yani Mudanya kuruldu.

Gemlik

Gemlik, ilk olarak 2.200 yıl önce Kios ismiyle kuruldu. Zamanla yıpranan şehir Bitinya Kralı Prusias tarafından göçmenlerin yerleşmesi için yeniden inşa edildi ve bu dönemdeki adı “deniz kıyısındaki Prusa” anlamına gelen “Prusias ad Mare” oldu.

Mudanya

Helen döneminde bir koloni olarak ortaya çıkan Myrlea (Mudanya), MÖ. 7. yüzyılda Hisarlık adı verilen alanda kurulmuş ve zamanla denize doğru genişleyerek bir limana sahip olmuştu. Bitinya Kralı Prusias tarafından ele geçirildikten sonra ise eşi Aphameia’nın adıyla anılır oldu. 1096’da Kudüs’e gitmek için yola çıkan Haçlı kafileleri, Trakya’dan deniz yoluyla geldikleri bu dağlık yöreye Montanya “Mountainia” ismini verdi, Türklerin fethiyle de bu isim Mudanya’ya dönüştü.

Miletepolis

Miletepolis antik kentinin kalıntıları Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesi sınırları içinde yer alır. 2.600 yıl önce Miletliler tarafından kurulduğu kabul edilen bu kent; Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerinde iskân edilmiştir. Ele geçen bir adak stelinde “İmparator Hadrian’dan Olympos’lu kurtarıcı Zeus’a” yazılıdır. Bu yazıt, kentin Roma döneminde özellikle de İmparator Hadrian (MS.117-138) zamanında önemli bir merkez olduğuna işaret etmektedir.