Traklar

Traklar:

Demir Çağı’nın en önemli temsilcilerinden olan Traklar, Bitinyalılar gibi yaklaşık 3.000 yıl önce Avrupa’dan Kuzeybatı Anadolu’ya göç etmişlerdi. Göçün ardından Karadeniz’in kuzey tarafından Balkanlar’a inen ve yurt tuttuğu bu topraklara da Trakya adını veren kavim, Güney Marmara’ya da geçerek yaşam alanlarını genişletti.

 

Herodot’un verdiği bilgiler ışığında döneminin en kalabalık halklarından biri olduğu anlaşılan Trak Kavmi’nin, günümüzde yapılan kazılarda çok sayıda koni biçiminde yığma mezarına rastlandı. “Trak Tümülüsü” denilen bu mezarlar ile eski Türklerde görülen kurganların benzer olduğu görüldü. Ayrıca bu toplulukların ölü gömme biçimlerinin ve eğer takımları gibi madeni materyalleri ile atlarını ölülerinin yanlarına bırakma adetleri de benzemektedir.