Tatar Türklerinin Kırım’dan Göçleri

Karadeniz’in kuzeyinde bulunan Kırım’dan Hazar’a kadar uzanan geniş alanlar Kıpçak bölgesi olarak anılmaktaydı. İdil (Volga) Nehri’ni aşan Hun Türkleri bu bölgeye günümüzden 1.600 yıl önce yerleşmeye başlamışlardı. Hepsi birer Türk boyu olan Kıpçaklar, Peçenekler, Kumanlar, Avarlar, Oğuzlar ve Tatarlar da bu topraklarda yurt tutmuşlardı.

 

Nakışçı, Bahçesaray, 1920

Piri Reis’in Kırım ve Çevresi Haritası (16. yy.)