Rusların Kırım’ı İşgali

Canlarını, mallarını ve kimliklerini Rusya idaresinin doğrudan tehdidi altında hisseden Kırım Tatar Türkleri, 1783’te Anadolu’ya doğru gerçekleştirdikleri ilk kitlesel göç hareketi ile vatanlarını terk etmek zorunda kaldı. Kırım’da yaşayan köylü nüfusun büyük ölçüde topraksız kalması, ekonomik anlamda yaşadıkları darboğaz ve savaşlar bu göçü hızlandırdı.