Roma Sürecinde Yeni Bir Devlet Yeni Bir Toplum

MÖ.73 yılından itibaren Romalılara sadık kalan ve onların saygısını kazanan Bursa, neredeyse tam bir özerkliğe sahip oldu. Zeus tapınağı ve heykelleri şehrin en görülebilir yerine nakledildi. İmparator Traianus tarafından bağışlar ve vergi muafiyetleri tanındı. Roma Dönemi’nde Bursa pek çok insanın yaşamak istediği bir yer haline geldi.

Bursa’da yaşayan halk, bakırcılık, değirmencilik, kerestecilik, tarım ve hayvancılık gibi işlerle uğraşıyordu. Kölelerin büyük çoğunluğu ise soylular ve zenginlerin tarlalarında çalışıyorlardı. Ticari değeri olan ürünlerin ve malların ihracat ve ithalatı kıyı kenti Apameia’dan (Mudanya)  yapılmaktaydı. Çarşı, meclis, kütüphane, spor merkezi, stat, hipodrom, tiyatro, kapalı çarşılar, atölyeler ve kaplıcalar Roma Bursası’nın temel yaşam alanlarıydı.

Ancak Bursa MS. 259 yılında, İskitlerin akın ve yağmalamalarına maruz kaldı. Trakya (İstanbul) Boğazı’nı aşarak Bitinya’ya akın eden İskitler, Bursa ile birlikte Nikomedia’yı (İzmit), Nikaia’yı (İznik), Apameia’yı (Mudanya) ve Kyzikos’u (Erdek) neredeyse yaşanmaz bir yer haline getirdiler.