Paleolitik Dönem

Taş Devri’nde Bursa

Yaklaşık 2.000.000 yıl önce başlayan Paleolitik Çağ; göçebe insanların avcılık ve toplayıcılıkla hayatlarını sürdürdüğü dönem olarak kabul edilmektedir. Bu çağ, insanlık tarihinin büyük bölümünü kapsamaktadır.

2007 yılında Bursa’nın 20 km. güneyinde bulunan Şahinkaya Mağarası’nda yapılan kazılar sırasında ortaya çıkarılan ve MÖ. 100.000-MÖ. 40.000 yılları arasına tarihlenen hayvan kemikleri ile taş aletler, yörede yaşamın Orta Paleolitik Çağ’a kadar uzandığını işaret etmektedir. Şahinkaya’da bulunan at, yabankeçisi, koyun gibi otçul hayvanların kalıntıları ise Bursa’nın bu ilk sakinlerinin yabani yaşam ortamında, hayatlarını avcılıkla sürdürdüklerini göstermektedir.
 
Paleolitik Dönem