BURSA ŞEHRİNİN KURULUŞU

Güney Marmara’ya özgü ürünlere karşı artan taleplerin karşılanması amacıyla kurulan limanlar, bu geniş bölgede büyük bir ticari hareketlilik başlatmıştı. Apollonia’dan (Uluabat) Nikéa’ya (İznik) kadar uzanan bereketli topraklar Ege şehirlerinin birçok ihtiyacına cevap verebilmekteydi.

MÖ. 180’lerde bölgenin artan önemi üzerine Batı Karadeniz’den İznik’e kadar egemen olan Bitinya Krallığı yeni bir şehrin kurulmasına ihtiyaç duydu. Kral I. Prusias da, Olympos’un eteğindeki Ryndakos (Kocaçay) ile Makestos (Simav-Susurluk) çaylarının oluşturduğu geniş vadinin öneminin farkına vardı. Kartaca’nın ünlü generali Hannibal’ın da bulunduğu dönemde, I. Prusias tarafından kurulacak bu yeni şehrin yeri seçilerek, bugünkü Hisar Bölgesi’nde surların inşasına başlandı (MÖ. 183).