Bitinyalılar

Tarih sahnesinde isimleri ilk kez ünlü antik çağ yazarları Heredot ile Strabon tarafından anılan Bitinyalılar, günümüzden 3.000 yıl önce Avrupa’dan göç ederek Olympos’un kuzeyinden Batı Karadeniz’e kadar uzanan topraklarda yaşamaya başladılar. Bir süre sonra da Bursa sınırlarına kadar ilerlediler. Buradaki yerli halk ile yakın ilişkiler kuran ve göçebe bir Trak kavmi olan Bitinyalılar, kendi krallıklarını kurarak zamanının en büyük güçlerinden biri oldular.

Bitinyalılar