Kızık Köyleri

Bursa’nın yaklaşık 10 km doğusunda bulunan Uludağ yamaçlarında Cumalı-kızık, Değirmenli-kızık, Fidye-kızık, Hamamlı-kızık ve Dere-kızık olmak üzere “Kızık” ismini taşıyan beş yerleşim birimi vardır. “Kızık” öz Türkçe bir sözcük olup “Kıs-/Kız” kökünden gelmektedir. Uygur ve Karahanlı metinlerinde töreye saygılı, disiplinli, ciddi halk için “kısıklı” terimi kullanılmıştır.
Günümüzden yaklaşık 1.000 yıl önce yazılmış olan Kutadgu Bilig’de şu kayıt yer alır:
“İlig bolsa isiz, ajunug buzar” / Eğer han kötü olsa acunu bozar
“Kısıglısı bolmasa, yoldın azar” / Halk da ciddi olmasa yolundan azar

Kızık köylerinin çalışkan Türkmenleri muhtemelen bugün olduğu gibi bir yandan Uludağ eteklerinde hayvancılık yaparken, diğer yandan nitelikli tarımsal üretim ve meyvecilik yapıyorlardı. Orhan imareti için vakfedilen ve çalışkanlıklarıyla ünlü Türkmenlerin yaşadığı bu köyler, isimlerini de bu üretkenliklerinden almış olmalıdırlar.