Kırım’dan Ak Topraklara

Kırım Tatar Türkleri, Anadolu topraklarını her zaman vatanları bilmiş, Türkiye için “Ak Topraklar” tabirini kullanmışlardır. Bursa’yı da kendi yurtlarından ayırmayan ve yöreye kültürel bir canlılık getiren Kırım Tatar Türklerinin, göç hareketlerini kayıtlardan takip etmek mümkündür.

93 Harbi sonrasında Kirmastı’nın (Mustafakemalpaşa) Aralık köyüne yerleşen Rumeli muhacirleri arasında, Rusçuk’a bağlı Beyalan köyünden gelmiş Kırım Tatar Türkleri vardı. Aynı dönemde Mihaliç’in (Karacabey) Makri köyünü Tatar ve Nogay Türkleri yurt edindi. Yenişehir’in Beypınarı köyü ise iskân edilen Tatar Türkleri tarafından 50-60 hane olarak 1860’larda kuruldu. Tatarköy olarak anılan ve at yetiştiriciliği ile ün kazanan bu köye Köstence’nin Hırşova bölgesinden gelen aileler de yerleştirildi. Fakat bu aileler daha sonra Yenişehir’in merkezini seçerek, oraya taşındı.

1860 yılında Kirmastı’nın Torumtay köyüne de bir grup Nogay Türkü yerleştirildi. Ardından 1880’lerin başında Dobruca bölgesinden Tatar Türkleri geldi. Karacabey’in Güngörmez köyü de 1880 yılında gelen Kırım Tatar Türkleri tarafından kuruldu. Kırım Tatar Türklerinin Bursa’daki yaşam alanları arasında ayrıca Hamidiye, Ovaesemen, Sazlıca (Dümberez) ve Yamanlı köyleri de vardır.

 

1936 Yılında Kırım’da Türkiye’ye Göç Eden Kırım, Tatar Türkleri. (Adnan Süyen Arşivi)

İstanbul’a Gidecek Kırımlı Kadın ve Çocukların Güvertesiz Bir Yük Gemisi Olan Mavna İle Varna’daki Karantinaya Gönderilmesi. IIIlstration Mecmuası, 1912, Paris