Karamanlılar

Karamanlılar; Balkanlarda Bizans hizmetine girmiş Peçenek, Kuman, Alan gibi Türk topluluklarından biridir. Ortodoks oldukları halde anadilleri olan Türkçeyi hiç unutmayan ve başka herhangi bir dili kullanmayı kabul etmeyen bu halkın, bir kısmının da Bursa çevresine gelerek yerleştiği anlaşılmıştır. Hatta Yunan işgali sırasında Bursa’daki Karaman kökenli Ortodoks çocukların Türkçe dışında başka bir dil bilmediklerinden okullarında Grekçe dersi zorunlu tutulmuştur. Görükleli Deliyannis de anılarında, bu konuyla ilgili olarak Grekçe öğrenmek istemeyen çocukların okuldan kaçtıklarını ve çoban olmayı tercih ettiklerini yazmıştır.