Kafkas Göçleri

Eski Arap coğrafyacıların “Cebel-ül Elsan” (Diller Dağı) adını verdikleri Kafkaslar 140.000km²’lik alanı kapsar. (Bahsi geçen alan Kuzey Kafkaslar mı?)Bu bölge, kuzeyde Don Nehri’nden, güneydoğu yönünde Kuma Nehri’ne ve doğuda Hazar Denizi’ne kadar Kuzey Kafkasya olarak anılır. Burada Dağıstan, Çeçen-İnguş, Kuzey Osetya, Kabartay-Balkar, Karatay, Çerkes ve Abhazya ile Adige ve Güney Osetya yerel bölgeleri bulunmaktadır. Çok sayıda dilin konuşulduğu Kafkaslarda Kabartay, Abhaz, Adige, Nogay, Kumuk, Karaçay, Balkar, Lezgirt, Çeçen, Osetin, Avar gibi topluluklar yurt tutmuştu. Bunların tümünü İslâm kardeşliği birleştiriyordu.

 

Richard Karlovich Zommer (1866-1939), Kafkas Kervanı, Tuval Üzerine Yağlı Boya

Arthur Tsutsiev, Atlas Etnopolitiçeskoy İstorii Kavkaza, (1774-2004)