Kaf Dağı’ndan Uludağ’ın Eteklerine

Kafkaslardan Bursa’ya ilk toplu göç hareketi, hac dönüşü sırasında kendi istekleriyle bu topraklara yerleşen 200 Dağıstanlı tarafından 1844 yılında gerçekleşmişti. Tarihi vesikalara göre, 1852 yılında da İstanbul’a gelen bir Çerkez kafilesi padişahın iradesiyle Bursa’ya sevk edilmişti.

93 Harbi sırasındaysa Hüdavendigar Vilayeti’nde 8.656 hane olarak, 42.815 kişi iskân edildi. Ayrıca Bursa’daki boş mekânlarda da zor durumda bulunan kimsesiz, özürlü, dul ve yetim 450 göçmen barındırıldı.

Alıştıkları dağ yaşamını Bursa’da da sürdürmek isteyen Kafkas göçmenlerin çoğu, dağlık ve ormanlık alanları tercih etti. İnegöl’deki hayvancılığa uygun Osmanlı (miri) toprakları da bu göçmenlere tahsis edildi: 1892 yılında İnegöl’e gelen Ahıska muhacirlerinin 325’i 88 haneden oluşan Hayriye köyünü, geri kalan 45 hanelik kısmı da Erikli köyünü kurdu. Bunların dışında Hamidiye, Yakacık, Pazaralanı, Tuzla ve Kozpınar adlı yerlere de Batum ve Ahıska göçmenleri yerleştirildi.