I. ve II. Balkan Savaşları İle Göçler

1912 sonbaharında Bulgaristan Krallığı, Sırbistan Krallığı, Yunanistan Krallığı ve Karadağ Krallığı’ndan oluşan Balkan Birliği, beklenmedik bir şekilde Osmanlı topraklarına saldırdı hazırlıksız olan Osmanlı Ordusu’nu ağır bir yenilgiye uğradı. Kahramanca savaşmalarına rağmen Bulgarlar ile Sırplara yenilerek Çatalca ve Kumova’ya kadar geri çekilmek zorunda kalan Osmanlı birlikleri, birkaç ay gibi kısa bir süre sonra da Yanya ve Selanik’i Yunanlara, Edirne’yi Bulgarlara, İşkodra’yı da Karadağlılara bırakarak buralardan çıkmak durumunda kaldı.

Osmanlı Devleti’nin söz konusu topraklardan çekilmesi büyük bir siyasal boşluk yarattı. Arnavutluk ve Makedonya başta olmak üzere tüm Balkan devletleri de bu boşluktan faydalanarak Osmanlı mirasını bölüşme kavgasına tutuştular. 1913 yılında gerçekleşen ve 2. Balkan Savaşı olarak adlandırılan bu süreçte Osmanlı Devleti, hızla harekete geçerek kaybettiği Edirne ve Doğu Trakya topraklarını geri kazandı.

Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ’da yaşayan Türklerin durumu en az savaş meydanlarında çarpışan askerlerimizinki kadar zordu. Bu topraklarda yaşayan Türk halkının büyük kısmı, 1912-1913 Balkan Savaşları sürecinde ve sonrasında karşılaştıkları zulüm ve olanaksızlıklarla tarlalarını, evlerini ve bütün maddi varlıklarını bırakıp göç etmek zorunda kaldılar.

 

”Göç”

”Göç”