YÖRÜKLER SERGİ VE KONFERANSI BURSA GÖÇ TARİHİ MÜZESİ’NDE.

Yörükler-Anadolu’da Kalanlar ve Anadolu’dan Göçenler

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sanat Daire Başkanlığı, Müzeler Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Bursa Göç Tarihi Müzesi ile Bursa Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Selda Adiloğlu ve Yeditepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi A. Hilal Tuztaş Horzumlu ortaklığında hazırlanan “Yörükler-Anadolu’da Kalanlar ve Anadolu’dan Göçenler” isimli çalışma ilgilileri ile buluşacak.

Dr. Selda Adiloğlu’nun Makedonya’da yaşayan Yörükleri ve Dr. A. Hilal Tuztaş Horzumlu’nun Anadolu’nun farklı bölgelerinde yaşam süren Yörükleri, yaşam pratikleri üzerinden anlatacakları fotoğraf sergisi, 17 Ekim Çarşamba günü, saat 15.00’de Bursa Göç Tarihi Müzesi’nde izlenime açılacak. Açılacak serginin esas amacı, Yörüklerin gündelik yaşamlarından kesitler sunmak, Yörük kültürünü görselleştirerek kalıcılaştırmaktır.

Fotoğraf sergisi ile beraber öğretim üyeleri iki farklı ülkede (Türkiye ve Makedonya) gerçekleştirdikleri antropolojik alan araştırmaları ve bu araştırmalarında derinlemesine inceledikleri Yörük grupları ile ilgili sunum yapacak, akabinde Bursa’nın tanınmış sanatçılarından Menteşeli Cengiz Yörük türkülerinden oluşan mini bir konser verecektir.

‘’Göç olgusu, hem Anadolu’da kalan hem de Anadolu’dan giden Yörüklerin yaşamlarına dokunur. Göçler, Anadolu’daki Yörüklerin bugününde, Balkanlardaki Yörüklerin ise dününde etkilidir. Her iki Yörük grubu, köken itibariyle Anadolu kökenlidir. Aralarındaki bariz fark, bir tarafın göçer diğer tarafın yerleşik olmasıdır…’’

 

Yer: Merinos AKKM Bursa Göç Tarihi Müzesi

Tarih: 17 Ekim 2018 ÇArşamba

Saat: 15.00