Bursa’nın Fethine Giden Yol

Bir Türkmen Beyi olan Ertuğrul Gazi’nin oğlu Osman Bey 1299 yılında Bilecik-İnegöl-Yenişehir bölgesini almış, bir uc ve gaza üssü olarak burayı merkez yapmıştı. Bitinya’nın 2 büyük noktası olan İznik ve Bursa’yı ele geçirme hedefiyle de ilk olarak İznik’i kuşatmıştı (1301).

Osman Bey’in hızlı ilerleyişi Bizans tekfurlarının birleşerek saldırıya geçmelerine ve Bapheus (Koyunhisar) Savaşı’nın başlamasına sebep oldu. Savaş, Samanlı Dağları arasından akan Yalak-Dere’nin denize döküldüğü Yalak-Ova’da gerçekleşti ve Osman Bey bu savaş meydanından tarihi bir zafer ile ayrıldı (27 Temmuz 1302). Pachymeres, bu başarısının ardından Osman Bey’in ününün Paflagonya (Kastomonu) bölgesine kadar yayıldığını ve gazilerin onun bayrağı altında toplandıklarını kaydetmiştir.

Harekâtına hızla devam eden Osman Gazi’nin 1303 tarihinde elde ettiği Dimboz Zaferi ile de bir devlet için gerekli toprak ve reaya (halk) temin edilmiştir. Bu zaferin ganimeti olarak Türkmenler; Kestel, Bursa, Kite (Ürünlü) ovalarını da içine alan ve Apolyont Gölü’ne kadar uzanan geniş bir sahaya sahip olmuşlardır.