Ahıska Türkleri

Günümüzde Gürcistan sınırları içerisinde yer alan ve Abastuban, Adıgön, Aspinza, Ahılkelek, Azgur, Hırtız gibi önemli yerleşim birimleriyle birlikte 200’den fazla köyün de merkezi olan Ahıska; Posof Çayı’nın iki yakasında yer alır ve Türkiye sınırına 15km. mesafede bulunur.

1829 yılından sonra Rus hâkimiyeti altına giren Ahıskalılar çeşitli baskılara maruz kalarak göçe zorlandılar. Başta eğitim çağındaki çocuklar olmak üzere Müslüman ahaliye Hıristiyanlık propagandası yapıldı. Kendi dinini savunanlar ise ya katledildi ya da Sibirya’ya sürgün edildi. Ayrıca Hıristiyanların muaf tutuldukları birçok vergiyi de ödemek zorunda bırakıldı.

93 Harbi’nin ardından Kafkasya’dan Anadolu’ya göç edenlerin arasında Ahıska Türkleri de vardı. Göçmenler, ilk olarak Batum’dan gemilerle Samsun gibi limanlara, buralardan da Osmanlı Muhacir Komisyonu aracılığı ile Türkiye’nin iç taraflarında gönderildi.

Ata topraklarında kalan 100.000 Ahıska Türkü ise 1944 yılında Özbekistan’a sürüldü. Ancak Özbekler tarafından da pek sıcak karşılanmadıklarından, 1989’da Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan gibi diğer Türkî Cumhuriyetlere göç ettiler.

93 Harbi’nden sonra Ahıska’dan 19 hane olarak Bursa’ya gelen göçmen aileler Yenişehir ile İnegöl’ün Yakacık, Pazaralanı, Tuzla ve Kozpınar gibi köylerine yerleştirildiler.

 

”Göç”