93 Harbi ve Kırım Göçü

93 Harbi, Kafkas Müslümanları ve Bulgaristan Türkleri ile birlikte Kırım Tatar Türklerini de etkiledi. Rus baskıları sonucunda kadim yurtlarını bırakmak zorunda kalanlar, vapurlarla İstanbul, Trabzon, Sinop, Batum, Rize gibi merkezlere taşındı. Bu iskelelerde bulaşıcı hastalıklarla mücadele için karantina alanları kuruldu ve tedavi edilenlerin bir bölümü Bursa’ya sevk edildi. Yeni göçmenlerin sağlık, iskân ve toprak tahsisi sorunlarıyla Hüdavendigar Vilayeti’nde oluşturulan Muhacir Komisyonu ilgilenmeye başladı. Hükümet, bu yeni nüfusu iktisadi hayatı geliştirmek için bir can suyu olarak görüyordu. Bu sayede memlekette imar faaliyetleri artacak, terk edilmiş miri araziler yeniden şenlenecek, boş bataklık alanlar kurutularak sıtma gibi bulaşıcı hastalıkların önüne geçilecekti.