1989-1990 Soydaş Göçü

Osmanlı fetihleriyle Anadolu’dan dalgalar halinde yola çıkan Türkler, yurt tuttukları Bulgaristan’ın hemen her tarafında çoğunluğu oluşturacak şekilde yüz yıllardır yaşıyorlardı. Ancak burada hüküm sürmeye başlayan Bulgar hükümetinin 20. yüzyılın başlarından itibaren uyguladığı asimilasyon, şiddet ve zulüm siyaseti altında soydaşlarımız ezilmeye ve 2. sınıf vatandaş muamelesi görmeye başladı. Müslüman-Türk halkının gelenek ve göreneklerini, dini inanç ve sünnet gibi tüm adetlerini yasaklayan Komünist Bulgar Rejimi; 1984-1985 yıllarında ise Türkçe yer adları ve kişi isimlerinin değiştirilmesi gibi çok daha ağır uygulamalara başladı. Her anları Bulgar kolluk kuvvetlerinin denetimine tabii tutulan soydaşlarımız, bu olumsuzluklara dayanamayarak vatan saydıkları topraklarından vazgeçmek; göç etmek zorunda kaldılar.

 

1990 yılı sonunda Türkiye sınırına kadar günlerce zor şartlar altında yol alan, 100.000’i Razgrat ve Kırcaali sancaklarından olmak üzere, toplam 212.688 soydaşımız Anadolu topraklarına kavuştu. Bunların 52.997’si Bursa’ya yerleştirildi.

Kapıkule

Tren’den Son Bakış

Anadolu Toprakları İle İlk Buluşma

Umuda Uzanan Eller

Göç İle Özdeşleşen Bir Araç

Gazete Kupüründe ”Göç”